Zero Tolerance

Strenge naleving gedragsregels! Zero Tolerance beleid!

Onderwerp; Strengere naleving gedragsregels

In de afgelopen 24 uur hebben wij vanuit verschillende kanalen signalen gekregen van ontoelaatbaar gedrag zoals diefstal, vernieling en verstoring van openbare orde.

Met het festival nog voor de deur geeft dat voor ons aanleiding jullie nog een keer met klem te wijzen op het feit dat wij te gast zijn met een grote groep rugbyers en aanhang op het eiland.

Realiseer je dat veel voorkomend rugby gedrag niet word gewaardeerd.
Omdat dergelijk gedrag grote gevolgen heeft voor de voortgang van het festival zullen wij veel scherpere maatregelen nemen tegen teams die zich misdragen. Op grond van het toernooireglement kunnen wij teams per direct uitsluiten van het toernooi.

Wij vragen jullie met klem jezelf te gedragen en je teamgenoten te corrigeren wanneer hun gedrag niet toelaatbaar is. We gaan hier een Zero Tolerance beleid in voeren.
Wij vragen jullie allen dit bericht te verspreiden onder jullie teamleden.

Ameland Beach Rugby Festival
Dennis Bus
Directeur