Voor het Beach rugby zijn dezelfde regels van toepassing als voor het bekende 7 mans rugby, behalve in de onderstaande situaties.

 • Een team bestaat uit 10 spelers, waaronder 3 reserves. De veldbezetting is dus 7 spelers.
 • Het veld moet van los zand zijn en omlijnd worden door een plastic lijn van 10 cm breed. De kleur van de lijn moet duidelijk zichtbaar zijn.
 • De afmeting van het veld is 60 bij 35 meter, de lengte is inclusief de in-goalgebieden van beide helften (ieder 5 meter).
 • Er zullen geen palen gebruikt worden. Het in-goalgebied zal opgedeeld worden in vakken die een verschillende puntenwaardering krijgen. Zie onderstaande schematische weergave
 • Er wordt gespeeld met een nr.4 rugbybal.

Naast andere regels kent het beach rugby ook aangepaste regels.

 • De kick-off van een wedstrijd.De kick-off is voor het team dat als eerste op het wedstrijdbriefje staat. De kick-off vindt plaats d.m.v. een placekick.
 • De kick-off van de tweede helft door het andere team, ook d.m.v. een placekick.
 • De kick-off na een score. Deze wordt genomen door het team dat de try tegen kreeg en een speler doet dit op dezelfde manier als een penaltykick genomen wordt. Uit de handen op de voet (niet op de knie) en weer vangen waarna hij mag passen of aanvallen. Deze herstart mag snel genomen worden. Let wel de bal moet naar het midden gedragen worden, niet gegooid.
 • Kicken. Het is niet toegestaan om te kicken voor terreinwinst. Ook is het niet mogelijk om ‘’in Touch’’ te kicken, d.w.z. onder druk de bal uitschoppen (in 15-a-side vanuit de ‘22’). De straf hiervoor is een free-kick (tap and go, wederom los van de handen).
 • Vanwege de het puntenwaarderingssysteem en het ontbreken van palen, zal er geen conversie of iets dergelijks volgen op een try.
 • De scrum. Er zal een drieman scrum worden geformeerd, waarbij de scrum-half van het team dat de bal niet in de scrum brengt, achter de off-sidelijn van zijn eigen scrum moet blijven (dit i.t.t. Sevens).
 • Line out. In plaats van een line out zal er een tap and go genomen worden op 2 m van de zijlijn.
 • Puntentelling. Voor een try in de buitenste gebieden krijgt een team 3 punt en, voor de twee ernaast 4 punten en voor een try in het midden 5 punten.
 • Reservespelers. Voor het wisselen van spelers wordt gebruik gemaakt van de ijshockeyregel, namelijk een team mag continu ‘door wisselen ’. Een reservespeler mag het speelveld pas betreden als speler die het veld verlaat ook daadwerkelijk het veld heeft verlaten.
 • Speeltijd.Een wedstrijd duurt in totaal 12 minuten, 6 Minuten per helft. De rust is er niet, er wordt meteen doorgedraaid. Enige uitzondering is de finale die 2x7 minuten zal duren. Als meer dan een minuut zuivere speeltijd verloren gaat aan een blessurebehandeling zal tijd worden bijgetrokken. Echter, een wedstrijd duurt nooit langer dan 15 minuten.
 • Gelijke spelen in de knock-outrondes(zondag). Als een wedstrijd in een knock-outronde eindigt in een gelijkspel zal de volgende procedure volgen: het team dat de meeste 5-punts tries heeft gescoord. Indien dit gelijk is de meeste 4-punts tries en als dit gelijk is de meeste 3-punts tries. Is dit ook gelijk geldt het volgende. Het team dat de meeste tries scoort in een 1-tegen-1 situatie. De aanvaller start op de middellijn, de verdediger op de goal-lijn. Zodra de aanvaller begint mag de verdediger oplopen. Als de aanvaller met zijn lichaam en/ of met 1 knie op de grond komt, moet de poging worden gestaakt. Als dit geen winnaar oplevert in een finale, wordt de serie van 3 doorgezet op basis van ‘sudden death’ door dezelfde spelers als in de serie. Om en om tot een team mist waar de ander scoort. Andere knock-out rondes worden direct beslist op basis van “sudden death”.

Ook de uitrusting van de spelers kent een aantal wijzigingen.

De spelers van 1 team moeten dezelfde shirts, shorts en sokken dragen. Schoenen zijn verboden behalve schoenen met een zeer soepele zool, zoals boks- of worstelschoenen. Schoenen met een harde zool zijn niet toegestaan en schoenen met noppen al helemaal niet. Ter bescherming van de voeten wordt de spelers aangeraden twee paar sokken te dragen.

Speelveld