skip to Main Content

 

 

Teams:

 • alle aanwezigen op het festival terrein hebben een polsbandje dat het gehele
  weekend om blijft (er is dus niemand zonder polsbandje)
 • zonder polsbandje wordt er aan niemand alcoholische drank verstrekt, ongeacht
  leeftijd
 • s’ avonds tijdens de beachparty’s zijn polsbandjes verplicht.

Polsbandjes worden versterkt:

 • onder verantwoordelijkheid van een deelnemend team (via teammanager)
 • indien niet aan een team verbonden na identiteitscontrole door festival organisatie

Handhaving:

 • alle personen waarbij het wettelijke niet is toegestaan om alcohol aan te verkopen,
  aan te geven dan wel het zelf niet mag drinken, hebben allemaal een rood
  polsbandje. 
 • iedereen dient zich te kunnen legitimeren
 • teams zijn mede verantwoordelijkheid voor het dragen van rode polsbandjes
  over de door hen meegebrachte minderjarigen t.a.v. handhaving alcoholbeleid.
 • de teammanager is verantwoordelijk dat de aan zijn groep verbonden bezoekers de
  juiste bandjes om krijgen
 • ’s avonds/’s nachts staan bij de strandovergang beveiligers die o.a. bandjes controle
  doen en ook bandjes verstrekken indien men die niet heeft
Back To Top