skip to Main Content

Camping regels aangescherpt!

Na 2 jaar ervaring met onze Beachrugby camping hebben wij met verschillende partijen geëvalueerd. De belangstelling is ver boven onze verwachting uitgekomen en de groei zit er nog steeds goed in. Uiteraard hebben wij het als super gezellig ervaren en vinden het een verrijking voor ons evenement.
Top natuurlijk, maar dat brengt wel met zich mee dat wij meer aandacht moeten geven aan veiligheid en rekening houden met elkaar. Dat heeft geleid tot het aanscherpen van de campingregels.

Om rekening mee te houden:
1. De camping is open van vrijdag 10:00 tot maandag 10:00. De camping is alleen toegankelijk met een Ameland Beach Rugby Festival Camping polsbandje. ‘

2. Denk aan de nachtrust van medekampeerders, zeker tussen 24:00 en 08:00 uur.

3. Houd de camping schoon! Gooi je afval in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Er zijn sanitaire voorzieningen (stromend water, douches) aanwezig, ga hier netjes mee om.

4. Op de camping is beperkte stroomaansluiting aanwezig, aggregaten zijn niet toegestaan.

5. Op de camping is bewaking aanwezig. Bij ongeregeldheden zijn zij bevoegd je van het terrein te verwijderen. Aanwijzingen van het beveiligingspersoneel dienen ten alle tijden opgevolgd te worden. ‘

6. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen.

7. Mochten er situaties voorkomen waarin dit reglement niet voorziet dan beslist de beveiliging en/of de organisatie hierover.
8. Tapinstallaties met fusten en koolzuurflessen zijn vanaf dit festival verboden.
9. Gasvuurtjes en –installaties zijn op last van de brandweer om veiligheidsredenen verboden. Gasflessen tot 250 gram zijn toegestaan, dringend geadviseerd wordt een gasfles met schroefdraad- of ventiel verbinding te gebruiken.

10. Vuur vormt een veiligheidsrisico, zeker met zoveel tenten bij elkaar. Open vuur (= kampvuurtjes, fakkels, kaarsen, fornuizen, kolenbarbecues e.d.) is dan ook ten strengste verboden!
11. Muziekinstallaties worden gedempt van 23:00-07:00uur, bij teveel geluid worden de muziekinstallaties in beslag genomen.
12. Commerciële activiteiten. Het is voor de kampeerders niet toegelaten voedsel, drank, drugs, tickets of wat dan ook te verhandelen.
13. Er is een zero tolerance beleid op gebied van drugs, gebruiken of het in bezit hebben van drugs leidt tot directe verwijdering van de camping. 

 

Back To Top