Voor het beach rugby zijn dezelfde regels van toepassing als voor het bekende 15 mans rugby, behalve in de onderstaande situaties.

  • Een team bestaat uit 10 spelers, waaronder 3 reserves. De veldbezetting is dus 7 spelers.
  • Het veld moet van los zand zijn en omlijnd worden door een plastic lijn van 10 cm breed. De kleur van de lijn moet duidelijk zichtbaar zijn.
  • De afmeting van het veld is 60 bij 35 meter, de lengte is inclusief de trygebieden van beide helften (ieder 5 meter).
  • Er zullen geen palen gebruikt worden. Het trygebied zal opgedeeld worden in vakken die een verschillende puntenwaardering krijgen.
  • Er wordt gespeeld met een nr.4 rugbybal.

Naast andere regels kent het beach rugby ook aangepaste regels.

  • De kick-off van een wedstrijd. De kick-off is voor het team dat de toss wint. De kick-off vindt plaats d.m.v. een placekick.
  • De kick-off van de tweede helft door het andere team, ook d.m.v. een placekick.
  • De kick-off na een score. Deze wordt genomen door het team dat de try tegen kreeg en een speler doet dit op dezelfde manier als een penaltykick genomen wordt. Uit de handen op de voet (niet op de knie) en weer vangen waarna hij mag pass-en of aanvallen.
  • Kicken. Het is niet toegestaan om te kicken voor terreinwinst. Ook is het niet mogelijk om ‘’in touch’’ te kicken, d.w.z. onder druk de bal uitschoppen (in 15-a-side vanuit de ‘22’). De straf hiervoor is een freekick (die niet gekicked mag worden).
  • Vanwege de het puntenwaarderingssysteem en het ontbreken van palen, zal er geen conversie of iets dergelijks volgen op een try.

• De scrum. Er zal een driemansscrum worden geformeerd, waarbij de scrum-half van het team dat de bal niet in de scrum brengt, achter de off-side lijn van zijn eigen scrum moet blijven (dit i.t.t. Sevens).
• Lineout. De lineout mag uit maximaal 2 spelers bestaan. Een derde speler gooit de bal in. De bal moet 3 meter afgelegd hebben voordat een speler de bal mag aanraken. De spelers die niet in de lineout staan moeten een afstand in acht nemen van 5 meter. Zij mogen oplopen indien een van de spelers de bal heeft aangeraakt.
• Puntentelling. Voor een try in de buitenste gebieden krijgt een team 3 punten, voor de twee ernaast 4 punten en voor een try in het midden 5 punten. (zie veld op volgende pagina)
• Reservespelers. Voor het wisselen van spelers wordt gebruik gemaakt van de ijshockeyregel, namelijk een team mag continu ‘doorwisselen’. Een reservespeler mag het speelveld pas betreden als speler die het veld verlaat ook daadwerkelijk het veld heeft verlaten.
• Speeltijd. Een wedstrijd duurt in totaal 12 minuten, 6 Minuten per helft. De rust is 3 minuten lang. Enige uitzondering is de finale die 2x7 minuten zal duren. Als meer dan een minuut zuivere speeltijd verloren gaat aan een blessurebehandeling zal tijd worden bijgetrokken. In de eerste helft zal dit ten koste gaan van de rust, in de tweede helft wordt deze tijd bijgetrokken.
• Gelijke spelen in de knock-outrondes. Als en wedstrijd in een knock-outronde eindigt in een gelijkspel zal de volgende procedure volgen: het team dat de meeste 5-punts tries heeft gescoord. Indien dit gelijk is de meeste 4-punts tries en als dit gelijk is de meeste 3-punts tries. Is dit ook gelijk geldt het volgende. Het team dat de meeste tries scoort in een 1-tegen-1 situatie. De aanvaller start op de middellijn, de verdediger op de try-lijn. Zodra de aanvaller begint mag de verdediger oplopen. Als de aanvaller met zijn lichaam en/ of met 1 knie op de grond komt, moet de poging worden gestaakt. Als dit geen winnaar oplevert, wordt de serie doorgezet op basis van ‘sudden death’. Om en om tot een team mist waar de ander scoort.

Ook de uitrusting van de spelers kent een aantal wijzigingen.
De spelers van 1 team moeten dezelfde shirts, shorts en sokken dragen.
Schoenen zijn verboden behalve schoenen met een zeer soepele zool, zoals boks- of worstelschoenen. Schoenen met een harde zool zijn niet toegestaan en schoenen met noppen al helemaal niet. Ter bescherming van de voeten wordt de spelers aangeraden twee paar sokken te dragen.